Izolační desky

Grena Klebepaste 1kg

Určeno pro vermikulitové desky Grenaisol

více
Cena s DPH
290
Na objednávku (zjistíme dostupnost)
Kód produktu: GR-00009

Poradíme s výběrem

Nejste si jistí výběrem?
Ozvěte se nám, poradíme...
Jiří Zajíc
Jiří Zajíc
info@krbyzajic.cz  
+420 558 989 470 (9-15h)

Popis

Univerzální lepidlo pro vysoké teploty až do 1200 °C.

GRENA® KLEBEPASTE je anorganické lepidlo, které je určené do vysokých teplot, při nichž neuvolňuje žádné výpary. Lepidlo je určeno i pro přímý kontakt s ohněm. Bylo speciálně vyvinuto pro lepení desek Grena, ale lze jej použít pro lepení různých druhů materiálů (za předpokladu, že jedna z lepených ploch je savá).

Lepidlo je rozpustné ve vodě - použité nářadí lehce omyjete vodou.

Jeho praktické balení umožňuje jednoduchou aplikaci. Lepidlo je dodáváno v plastových kartuších o hmotnosti 1000 g. Trvanlivost je min. 6 měsíců. Skladujte při teplotách od +5 °C do +25 °C.

TECHNICKÁ DATA
Teplota použití 1200 °C
Vytvrzení při 20 °C 12 hodin
Tloušťka spáry 1 mm
Aplikace 10 °C a výše

 

Zpracování a způsob nanášení

Před zpracováním lepidlo dobře promíchejte. Kartuše je nutné dobře "prohníst". Doporučujeme lepidlo zpracovávat při teplotách nad + 10 °C. Lepené plochy musí být před nanášením čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty.

Po nanesení lepidla zubatou stěrkou nebo "housenkou" lehce přitiskněte suchý protikus na jednu lepenou plochu a krouživým pohybem lehce přitlačujte obě plochy k sobě, aby došlo k vyplnění všech spár.

Lepené materiály je třeba k sobě přitisknout do cca. 3 min. a dbát na to, aby lepidlo neuzavřelo svůj povrch a nevytvořilo nežádoucí škraloup. Množství nánosu Klebepaste je závislé na lepených materiálech. Obvykle se množství pohybuje v rozmezí 1 - 1,8 kg/m2. Při nanesení většího množství lepidla stahujte přebytečné množství zubatou stěrkou.

Tuhnutí je závislé na plochách, druhu lepeného materiálu a samozřejmě na množství naneseného lepidla. Při 20 °C je lepidlo vytvrzeno za 12 hodin. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

  • Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
  • Používejte ochranný oděv, rukavice, brýle, obličejový štít.
  • Při styku s kůží (nebo s vlasy) postižená místa opláchněte vodou.
  • Při potřísnění oděvu veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
  • Při zasažení očí je několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud máte nasazeny kontaktní čočky, vyjměte je a pokračujte ve vyplachování.

Najdete v těchto kategoriích